Termeni și condiții

1. Termeni de utilizare

Suntem BGP Products S.R.L („Societatea”) și avem calitatea de operator al www.misiunea150.ro („Website-ul”).  Suntem o societate înregistrată la Registrul Comerțului din Romania sub nr. J40/12307/23.10.2014, înregistrată cu Codul de Înregistrare Fiscală RO33727545, având sediul social situat în: Strada Gara Herăstrău, Nr. 2, Clădirea 1, Etaj 3, Sector 2, București, Cod poștal 020334.

Instituții de supervizare:

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, adresă: București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, telefon: 0759045333; fax: 0213143462; e-mail: office@anpc.ro.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, adresa: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1; telefon: 0318059211; fax: 0318059602; e-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Vă rugăm să analizați cu atenție următorii termeni și condiții de utilizare, care se aplică oricărei persoane care vizitează acest Website. Prin accesarea și folosirea acestui Website și după ce bifați căsuța aferentă ce apare pe pagina principală a Website-ul sunteți de acord să vă conformați și să fiți ținuți de următorii termeni și condiții și orice modificări în vigoare la momentul vizitei Dumneavoastră. Societatea poate modifica acești termeni și condiții oricând fără notificare prin actualizarea acestor termeni de utilizare, și vă încurajăm să analizați termenii și condițiile pentru că orice astfel de modificări vor fi obligatorii pentru Dumneavoastră.

2. Drept de autor

Cu excepția unor prevederi contrare ale legii, dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra oricăror materiale de pe Website (inclusiv dar fără a se limita la fotografii și imagini grafice) sunt proprietatea Societății sau deținătorilor de licență. Sub rezerva prevederilor de mai jos, orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres sunt rezervate. Este interzisă orice utilizare a unor extrase din Website altfel decât în conformitate cu această notificare pentru orice scop. Dacă veți încălca oricare dintre termenii prezentei notificări legale, ne rezervăm dreptul de a vă înceta permisiunea de a folosi Website-ul și în acest caz Dumneavoastră va trebui să distrugeți imediat orice extrase descărcate sau imprimate de pe Website.

Puteți descărca și imprima extrase de pe acest Website pentru folosință proprie și puteți furniza extrase altora în următoarele condiții:

1. niciun fel de documente sau imagini grafice aferente de pe Website nu vor fi modificate în nici un fel;

2. niciun fel de imagini grafice de pe Website nu vor fi folosite separat de textul corespunzător; și

3. notificările privind dreptul de autor și marca de comerț ale Societății și prezenta notificare de permisiune apar pe toate exemplarele.

Nu vi se permite să vindeți conținutul sau să republicați Website-ului nostru. Mai precis, nu vi se permite să reproduceți, să duplicați, să copiați sau în alt mod să exploatați materialele de pe Website-ul nostru în orice scop comercial. Puteți realiza o trimitere către oricare dintre paginile Website-ului cu condiția să acționați astfel pe baza faptului că realizați o trimitere către, dar nu reproduceți paginile noastre și cu condiția să nu acționați astfel într-o manieră care poate să dea utilizatorilor noștri impresia greșită că este al Dumneavoastră conținutul nostru sau că Website-ul nostru susține sau este afiliat cu cel al Dumneavoastră. Dreptul Dumneavoastră de a realiza o trimitere către Website se supune și următoarelor condiții:

1. nu veți șterge, denatura sau altfel modifica mărimea sau aspectul logo-ului Viatris;

2. nu veți crea un cadru sau orice alt mediu al programului de navigare sau marginii din jurul Website-ului;

3. nu veți sugera în nici un fel că Societatea susține orice produse sau servicii diferite de cele proprii;

4. nu veți prezenta într-o lumină falsă relația pe care o aveți cu Societatea nici nu veți prezenta alte informații false despre Societate;

5. nu veți folosi în at mod orice mărci de comerț Viatris afișate pe Website fără permisiunea expresă în scris din partea Societății;

6. nu veți realiza o trimitere de la un website pe care nu îl dețineți; și

7. website-ul Dumneavoastră nu are un conținut care este dezagreabil, ofensator sau controversat, care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei alte persoane sau care în alt mod nu respectă toate legile și regulamentele aplicabile.

Societatea își rezervă în mod expres dreptul de a revoca dreptul de a realiza o trimitere către Website din cauza încălcării acestor termeni și a întreprinde orice măsură pe care o consideră adecvată. Veți despăgubi pe deplin Societatea pentru orice pierdere sau daună suferită de Societate sau oricare dintre societățile din grupul acesteia din cauza încălcării acestor prevederi.

3. Legături terțe 

Acest Website poate conține trimiteri către website-uri terțe, care sunt furnizate pentru accesibilitatea utilizatorilor Website-ului nostru. Viatris nu formulează nicio pretenție, nu oferă nicio garanție și nu răspunde pentru orice informații găsite pe website-ul la care se face trimitere.

4. Fără declarații sau garanții 

În timp ce Societatea depune eforturi rezonabile pentru a include informații actualizate și exacte pe propriul Website, Societatea nu face și, în mod expres, nu recunoaște orice declarații sau garanții de orice fel, fie exprese sau sugerate (inclusiv, fără a se limita la, orice garanții sugerate privind calitatea mărfurilor, caracterul adecvat pentru un anumit scop sau lipsa vreunei încălcări) cu privire la oricare astfel de informații, exactitatea sau caracterul complet al acestora sau frecvența cu care se actualizează. Sunteți de acord că utilizarea acestui Website și a informațiilor și serviciilor de pe acest Website este acordată pe bază „AȘA CUM EXISTĂ “ și „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE“. Societatea nu își asumă nicio obligație sau răspundere pentru orice erori sau omisiuni din conținutul acestui Website. Societatea nu acordă niciun fel de garanții conform cărora (i) Website-ul va îndeplini cerințele Dumneavoastră, (ii) Website-ul va fi neîntrerupt, oportun, în siguranță sau fără erori; (iii) rezultatele care pot fi obținute din utilizarea Website-ului vor fi exacte sau de încredere; (iv) calitatea oricăror mărfuri sau servicii disponibile pe Website va fi la înălțimea așteptărilor Dumneavoastră; (v) orice erori de pe Website vor fi corectate; (vi) folosirea de către Dumneavoastră a Website-ului sau oricărui material obținut de pe Website nu va dauna sistemului informatic propriu sau dispozitivul mobil sau că nicio pierdere de date nu va rezulta din obținerea acelui material. 

5. Limitarea răspunderii

Folosirea de către Dumneavoastră a acestui Website este pe propriul Dumneavoastră risc. În niciun caz Societatea sau oricare dintre funcționarii, administratorii, salariații sau afiliații acesteia nu va răspunde, direct sau indirect, de orice daune de orice natură, inclusiv, fără a se limita la, pretenții sau pierderi directe, speciale, accidentale, indirecte sau de altă natură, ce rezultă din, sau în legătură cu, crearea, folosirea, sau sprijinirea pe acest Website, oricare alt website Viatris sau orice website cu trimitere aflat pe aceste site-uri, sau oricare dintre informațiile accesate prin orice astfel de site sau din inabilitatea de a folosi oricare astfel de site. Această limitare include daunele cauzate echipamentelor informatice ale Dumneavoastră sau orice viruși care vă pot infecta echipamentele informatice sau altă proprietate, pierdere sau profituri, fond de comerț, sau alte pierderi imateriale (chiar dacă Societatea a fost consiliată privind posibilitatea acestor posibile daune), ce rezultă din: (i) folosirea sau inabilitatea de a folosi Website-ul; (ii) costul de procurare a unor bunuri și servicii înlocuitoare ce rezultă din orice bunuri, date, informații sau servicii obținute sau mesaje primite sau tranzacții încheiate prin, de la sau ca urmare a Website-ului; (iii) accesul neautorizat la sau modificarea transmisiunilor sau datelor Dumneavoastră; (iv) declarațiile sau comportamentul oricărui utilizator sau terț pe Website; (v) sprijinirea Dumneavoastră pe conținutul pus la dispoziție de Societatea; or (vi) orice altă chestiune aferentă Website-ului.

Părțile convin că răspunderea maximă a Societății și a oricăruia dintre funcționarii, administratorii, salariații sau afiliații acesteia, ce rezultă din sau în legătură cu Website-urile sau utilizarea conținutului Viatris, indiferent de cauza acțiunii (fie prin contract, act delictual, încălcare a garanției, sau altfel), nu va depăși 100€ în total. Nimic din acești termeni și condiții nu va exclude sau limita răspunderea cauzată de comportamentul neglijent cu intenție sau neglijența crasă sau oricare altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată prin legea aplicabilă.

6. Despăgubire

Sunteți de acord să apărați, despăgubiți și exonerați Societatea și oricare dintre funcționarii, administratorii, salariații sau afiliații acesteia de oricare pretenții, acțiuni sau cereri și împotriva acestora, inclusiv și fără a se limita la taxe legale și contabile rezonabile, pretinse sau rezultate din: (i) folosirea de către Dumneavoastră a sau sprijinirea pe orice conținut terț; (ii) folosirea de către Dumneavoastră a sau sprijinirea pe orice conținut al Societății; (iii) folosirea greșită de către Dumneavoastră a Website-ului; sau (iv) încălcarea de către Dumneavoastră a acestor termeni și condiții. Societatea vă va trimite notificare prompt despre orice astfel de pretenție.

7. Nici un fel de consiliere

Nimic din acest Website nu trebuie interpretat ca reprezentând consiliere medicală, legală, privind investițiile, financiară sau de altă natură. Fără limitare, nimic din ce se află pe site-uri nu trebuie să înlocuiască consilierea medicală, vizitele la medic, sau recomandările din partea profesioniștilor din domeniul sănătății.

8. Comportamentul Dumneavoastră 

Nu puteți modifica sau încerca să modificați Website-ul. De asemenea nu puteți crea o trimitere către Website fără să fi obținut în prealabil autorizarea în scris din partea Societății. Mai mult, nu puteți folosi serviciile de Website în orice fel care ar putea dezactiva, supraîncărca sau obstrucționa oricare dintre serverele Societății sau serverele la care Societatea a obținut acces, sau ar interfera cu orice utilizare sau folosință de către un terț a serviciilor de Website, alte conturi, sisteme informatice sau rețele conectate la orice server Viatris sau la Website, prin piratare, decodarea parolei sau orice alte mijloace. Nu puteți obține sau încerca să obțineți orice materiale sau informații prin orice mijloace care nu sunt puse la dispoziție în mod intenționat prin Website.

Veți utiliza serviciile de Website doar în scopuri personale, necomerciale. Nu veți utiliza serviciile de Website pentru (i) a posta comentarii de utilizator care conțin spam sau care altfel sunt mesaje duplicative sau nesolicitate cu încălcarea legii aplicabile; (ii) a încărca sau posta materiale care aduc atingere, obscene, amenințătoare, calomnioase sau care sunt altfel nelegale sau dăunătoare, inclusiv materiale dăunătoare copiilor sau care încalcă drepturile la viață privată a unui terț; (iii) a încărca sau posta materiale care conțin viruși informatici sau alte coduri, fișiere, scripturi, agenți sau programe dăunătoare calculatorului; (iv) a solicita, în scopuri comerciale, oricăror utilizatori ai serviciilor de Website cu privire la conținutul acestora, prin folosirea oricăror informații personale identificabile sau forumuri de comunicare de pe Website; sau (v) în contradicție cu legislația aplicabilă.

Nu veți înșela, dezactiva sau în alt mod interfera cu caracteristicile privind securitatea ale Website-ului sau caracteristicile care aplică limitări la folosirea serviciilor de Website.

9. Exonerarea de responsabilitate 

În timp ce Societatea depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile de pe Website sunt corecte, Societatea nu garantează exactitatea și caracterul complet al materialelor de pe Website. Societatea poate realiza schimbări la materialele de pe Website, sau la produsele și prețurile descrise acolo, în orice moment fără notificare. Materialele de pe Website pot fi expirate, și Societatea nu se angajează să actualizeze acele materiale.

Materialele de pe Website sunt furnizate „așa cum există”, fără nici un fel de condiții, garanții sau alți termeni de orice fel. Prin urmare, în cea mai mare măsură permisă de lege Societatea exclude toate garanțiile, declarațiile, condițiile, angajamentele și alți termeni (inclusiv, fără a se limita la, condițiile indicate de lege pentru calitatea satisfăcătoare, caracterul adecvat pentru scop și folosirea grijii și abilității rezonabile) care, în lipsa acestei notificări legale, ar putea avea efect în legătură cu Website-ul.

10. Legea aplicabilă

Acești termeni și condiții vor fi guvernați de și interpretați în conformitate cu legile din România în legătură cu orice dispută dintre Dumneavoastră și Societate ce rezultă din acești termeni și condiții sau care au legătură cu obiectul acestora. Părțile convin că orice dispută dintre ele ce rezultă din acești termeni și condiții va fi soluționată de instanța având jurisdicție conform legilor aplicabile din România.  

Ultima actualizare 12.10.2022