Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Scopul acestei politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal este de a vă informa despre modul cum folosim datele dvs. cu caracter personal în timp ce folosiţi următorul site web: misiunea150.ro.

1.    DESPRE NOI

Prin prezenta vă informăm că noi, BGP PRODUCTS S.R.L., cu  sediul în Strada Gara Herăstrău, Nr. 2, Clădirea 1, Etaj 3, Sector 2, București, Cod poștal 020334, București (denumit în continuare „Viatris” sau „noi”), colectăm şi prelucrăm date pe care dvs. ni le furnizați în mod voluntar prin intermediul site-ului nostru web misiunea150.ro.

2.    CUM COLECTEAZĂ VIATRIS DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?
Viatris poate să vă colecteze datele cu caracter personal când:
-    Ex. Dvs. Ne contactati prin fax sau telefon, la numerele din sectiunea „Contact” de pe site  
-    Ex. Comunicaţi cu echipa de relaţii cu publicul a Viatris.
-    Ex. Dvs. răspundeţi sondajelor
-    Ex. Atunci când navigaţi pe site-urile web, acestea colectează şi păstrează date cu caracter personal ce sunt generate automat pe măsură ce le folosiţi, incluzând statistici privind preferinţele dvs. şi folosirea anonimă. Atunci când vizitaţi site-urile web, noi şi furnizorii noştri terţi de servicii primim şi înregistrăm date cu caracter personal pe jurnalele serverelor noastre din browser-ul dvs., incluzând tehnologiile cookie şi altele similare (a se vedea secţiunea specifică de mai jos).
-    Etc.

3.    DE CE AVEM NEVOIE DE DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Viatris s-ar putea să vă colecteze datele cu caracter personal pentru că:

-    Prelucrarea este necesară pentru conformarea cu obligaţia legală la care este supusă Viatris; sau
-    Prelucrarea este necesară pentru scopurile intereselor noastre legitime.

4.     DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE DESPRE PERSOANA DVS.

Colectăm şi prelucrăm următoarele date cu caracter personal despre persoana dvs.:
-   Ex. Date de identificare precum numele şi prenumele dvs., date de contact personale, precum e-mailul, orice fotografie pe care ne-aţi furnizat-o etc.
-   Ex. Date electronice de identificare disponibile pe calculatorul dvs. (precum tehnologii „cookies”)
-   Etc.

5.    CUM FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

În general, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi sunt folosite la:
-    De ex. pentru a furniza şi îmbunătăţi serviciile noastre;
-    De ex. pentru a comunica cu dvs.;
-    De ex. pentru a răspunde cererii dvs. de a vă oferi informaţii;
-    Etc.

6.    CÂT TIMP VOM PĂSTRA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu caracter personal vor fi reţinute de către Viatris până când acele date nu vor mai fi necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate.

Prin urmare, Viatris aplică următoarele perioade de reţinere a datelor:
-    Ex. Datele privitoare la funcţionarea serviciului (de ex. folosirea site-ului nostru).
-    Viatris aplică 3 ani ca perioada de reţinere a datelor aplicabile tehnologiilor cookie şi/sau a altor tehnologii similare folosite de către Viatris.

7.    COOKIE-urile
Pe măsură ce vizitaţi site-ul web, Viatris poate să colecteze date direct prin intermediul cookie-urilor, jurnalelor de server sau tehnologiilor similare, date cu caracter personal din browser-ul dvs. (incluzând preferinţele dvs.) şi statistici de folosire anonimă.
Prin urmare, am putea folosi datele cu caracter personal pe care le obţinem de pe urma folosirii dvs. a cookie-urilor pentru următoarele scopuri:
-    De ex. păstrarea datelor tehnice pentru derularea de conţinut video şi audio
-    De ex. pentru a reţine preferinţele dvs. personalizate
-    De ex. cookie-uri de partajare conţinut social pentru părţi terţe
-    De ex. cookie-uri de urmărire pentru accesorii aplicaţii sociale
-    De ex. pentru a efectua analize şi cercetări de piaţă
-    De ex. pentru ţintirea comportamentului online pentru publicitate
-    De ex. pentru a permite părţilor terţe să vă urmărească pentru scopuri de comportament publicitar, analitic sau de cercetare de piaţă

Ca un mijloc de reamintire că aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor. Pentru acest scop, puteţi dezactiva instalarea de cookie-uri prin configurarea browserului dvs.

Orice browser web recent vă va permite să schimbaţi setările privitoare la cookie-uri. Aceste setări sunt în general disponibile în secţiunea „Instrumente”, „opţiuni”, „ajutor” sau „preferinţe” în browser-ul dvs.

Anumite acţiuni pe care le întreprindeţi în vederea gestionării setărilor legate de tehnologia cookie vor schimba probabil experienţa dvs. de navigare pe internet, precum şi condiţiile de accesare a anumitor servicii care solicită folosirea de cookie-uri. Ne declinăm orice responsabilitate pentru consecinţele legate de operarea defectuoasă a serviciilor noastre din cauza refuzului utilizatorului de a instala cookie-uri sau din ştergerea lor şi care sunt necesare pentru operare.

8.    DESTINATARII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Viatris poate să partajeze datele dvs. cu caracter personal cu următoarele categorii de destinatari:

-    Ex. Viatris partajează datele dvs. cu caracter personal cu orice filială şi asociat relevant pentru Viatris, pe baza nevoii de a şti (de ex. partajarea datelor de recrutare între compania de recrutare şi compania mamă etc.)
-    Viatris de asemenea poate să partajeze datele dvs. cu caracter personal cu unele părţi terţe în următoarele condiţii:
    -    Ex. Viatris are nevoie să partajeze aceste date cu caracter personal cu furnizorii săi de servicii acţionând în numele nostru şi anume furnizorii noştri de servicii tehnice, precum cei de întreţinere şi găzduire sau procesatori de copiere/dublare care furnizează un serviciu pe care l-aţi cerut;
    -    Ex. Viatris primeşte o cerere din partea unei autorităţi juridice sau orice altă autoritate administrativă legală prin care ni se cere ca asemenea date cu caracter personal să fie divulgate în conformitate cu legile în vigoare.
    -    Etc.

9.    TRANSFERUL INTERNAŢIONAL DE DATE
Pentru a oferi serviciile sale, Viatris ar putea fi nevoită să transfere datele dvs. cu caracter personal către ţări, altele decât cele în care au fost datele colectate iniţial.
Acele ţări ar putea să nu aibă aceleaşi legi de protecţie a datelor cu caracter personal precum ţara în care iniţial datele cu caracter personal au fost furnizate.
În privinţa transferului de date cu caracter personal de la activităţi comerciale ale Viatris aflate în ţara dvs. către birourile Viatris N.V. aflate în SUA: Viatris N.V. s-a asigurat în conformitate cu Cadrul privind Scutul de Confidenţialitate UE-SUA aşa cum a fost stabilit de către Departamentul de Comerţ şi Comisia Europeană cu privire la colectarea, păstrarea, transferul şi alte prelucrări a datelor cu caracter personal transferate din SEE către SUA. Pentru mai multe informaţii privind Scutul de Confidenţialitate, vizitaţi https://www.privacyshield.gov
Reţineţi de asemenea că am putea transfera datele dvs. cu caracter personal către Elvetia care a fost recunoscută ca fiind o „ţară sigură” în conformitate cu o decizie de acceptabilitate din partea Comisiei UE.
În ceea ce priveşte transferul de date cu caracter personal de la companii Viatris aflate în ţara dvs. către altă entitate Viatris sau furnizor terţ aflat într-o ţară diferită: Viatris adoptă măsuri de siguranţă adecvate privind protecţia confidenţialităţii şi a drepturilor fundamentale şi a libertăţilor persoanelor şi acele capacităţi ale persoanelor de a exercita aceste drepturi.

10.    DREPTURILE DVS. LA CONFIDENŢIALITATE

Aveţi dreptul să cereţi de la Viatris:
-    Acces la, modificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal
-    Restricţie la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau să vă opuneți unei astfel de prelucrare
-    Portabilitatea datelor (de ex., să cereţi ca datele dvs. cu caracter personal să fie structurate, folosite în comun şi cu format care poate fi citit automat).

Atunci când prelucrarea este bazată pe consimţământul dvs. aveţi dreptul să retrageţi acest consimţământ oricând. Aveţi de asemenea dreptul să depuneţi o plângere următoarei autorităţi de supraveghere: ANSPDCP.
Pentru a vă exercita drepturile, puteţi să ne contactaţi aşa cum este indicat mai jos, în secţiunea 14 de contact privind datele cu caracter personal.

11.    CUM VĂ PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Viatris va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, divulgării, deturnării, imixtiunii, modificării sau deteriorării. Pentru a ajuta la confidenţialitatea datelor, menţinem măsuri de siguranţă fizice, tehnice şi administrative. Restricționăm accesul la datele dvs. cu caracter personal celor care trebuie să cunoască aceste informații pentru a vă oferi beneficii sau servicii. În plus, ne instruim angajaţii în privinţa confidenţialităţii.

12.    PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIVIND COPIII
Viatris nu colectează intenţionat, nu întreține sau nu utilizează date cu caracter personal de la copii sub 16 ani și nicio parte a site-ului/aplicației nu este adresată copiilor cu vârsta sub 16 ani.
Dacă aflaţi că date cu caracter personal ale copiiilor cu vârsta sub 16 ani au fost colectate de către site-ul web/aplicaţia Viatris fără consimţământul dat sau autorizat din partea deţinătorului responsabilității parentale a copilului, vă rugăm contactaţi-ne folosind oricare din informaţiile de contact furnizate în cadrul Secţiunii 14 a acestui document.

13.    SCHIMBĂRI ÎN POLITICA ŞI PRACTICILE NOASTRE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi modificată oricând de către Viatris. În cazul în care Viatris dorește să modifice politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal (de exemplu, în cazul în care Viatris intenționează să utilizeze datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri decât cele stipulate în politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal identificabilă în vigoare la data colectării datelor), notificarea acestor modificări va fi postată într-o versiune revizuită a politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal actuale și versiunea revizuită va intra în vigoare atunci când va fi postată. Viatris vă va notifica despre asemenea modificări prin postarea lor pe pagina politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau trimiţându-vă un e-mail sau altă notificare.

14.    DATE PERSONALE DE CONTACT/ÎNTREBĂRI

Pentru orice întrebări sau comentarii privind această politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal, modalitatea prin care Viatris colectează şi foloseşte datele dvs. cu caracter personal sau privind exercitarea drepturilor dvs. legate de colectarea datelor dvs. cu caracter personal (a se vedea Secţiunea 6), vă rugăm contactaţi serviciul Viatris relevant prin intermediul: